Privacy policy

Privacy statement

Finventory 21 B.V. hecht belang aan en verantwoorde verwerking van privacygevoelige gegevens. Daarom leeft Finventory 21 B.V. de regels en richtlijnen van de AVG na.

Finventory 21 B.V. verwerkt persoonsgegevens in opdracht van haar klanten, te weten financiële platformen en financiële instellingen. Dit gebeurt in uitvoering van een overeenkomst waarbij Finventory 21 B.V. met de verzender en de ontvanger afspraken heeft gemaakt over het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Deze overeenkomst vormt de wettelijke grond op basis waarvan Finventory 21 B.V. persoonsgegevens verwerkt. In de uitvoering van deze overeenkomst is Finventory 21 B.V. de verwerker.

De persoonsgegevens bevatten nooit gegevens die volgens de AVG in de categorie gevoelige gegevens vallen en zijn voor het overgrote deel bedoeld voor identificatiedoeleinden. Dit komt dus neer op naam, organisatie, functietitel, telefoonnummer, zakelijk correspondentieadres, emailadres en aanverwante gegevens.

De persoonsgegevens worden met geen andere partijen dan de in de overeenkomst genoemde verwerkingsverantwoordelijke (financieel platform of financiële instelling) gedeeld.

Deze gegevens worden bewaard voor de termijnen genoemd in de overeenkomst, of korter indien de wet dat bepaalt.

Betrokkenen van wie persoonsgegevens Finventory 21 B.V. als verantwoordelijke de gegevens verwerkt, kunnen verzoeken om inzage in persoonsgegevens, deze te laten doorhalen of te verbeteren. Dit zal veelal gaan om persoonsgegevens die verwerkt worden via onze website, via emailverkeer of andere communicatiemedia. Dergelijke verzoeken kunnen op de volgende manieren aan Finventory 21 B.V. kenbaar gemaakt worden1 :

• per email aan servicedesk@finventory21.com

• met behulp van het contactformulier op de website www.finventory21.com

• telefonisch op +31 (0) 85 303 73 00, al zal Finventory vervolgens wel verzoeken om het verzoek schriftelijk te bevestigen via één van bovengenoemde mogelijkheden

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u een voorbeeldbrief aan die u hiervoor kan gebruiken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven-privacyrechten

Roosendaal, 30 mei 2018